Az interneten is lehet tanulni
Rólunk Szolgáltatásaink Egyéb Információ
  
     
Minőségbiztosítás

A Dover Nyelvi Centrum az alábbi akkreditációkkal, tanúsítványokkal és igazolásokkal rendelkezik:

 

Munkaügyi Központ regisztráció

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont a Dover Nyelvi Centrumot 2002. április 18-án 07-0247-02 regisztrációs szám alatt nyilvántartásba vette (alapdokumentum).

A Fővárosi Munkaügyi Központ 2004. május 12-én a Dover Nyelvi Centrumot, mint felnöttképzést folytató intézményt, nyilvántartásba vette. Regisztrációs szám: 01-0268-04.

 

FAT Intézményi Akkreditáció

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2003. január 8-án, 2007. december 15-én, illetve 2010. december 8-án hozott határozata tanúsítja, hogy a Dover Nyelvi Centrum Akkreditált Felnőttképzési Intézmény. Intézmény-akkreditációs lajstromszáma: AL-0050. Érvényessége: 2014. december 14.

 

FAT Program akkreditáció

A Dover Nyelvi Centrum jelenleg az alábbi programakkreditációkkal rendelkezik:

Angol nyelv – köznapi és munkahelyi nyelvhasználat 990 órás, modulrendszerű – lajstromszáma: PL-7565, érvényes: 2016. december 12.

Angol nyelv – köznapi és munkahelyi nyelvhasználat 880 órás, modulrendszerű – lajstromszáma: PL-7292, érvényes: 2016. október 3.

Angol nyelvi képzés (általános és szaknyelvi) - 1576 órás, modulrendszerű– lajstromszáma: PL-5368/4, érvényes: 2015. március 25.

Német nyelvi képzés (általános és szaknyelvi) - 1576 órás, modulrendszerű–lajstromszáma: PL-5430/3, érvényes: 2015. április 6.

Orosz nyelvi képzés – PL-7111/001, érvényes: 2016. szeptember 5.

Magyar mint idegen nyelvi képzés – 1120 órás, modulszerű – lajstromszáma: PL-6222/01, érvényes: 2015. december 7.

Olasz nyelvi képzés (általános és szaknyelvi) – 1456 órás, modulrendszerű – lajstromszáma: PL-5744/003, érvényes: 2015. június 29.

Spanyol nyelvi képzés (általános és szaknyelvi) – 1120 órás, modulrendszerű – lajstromszáma: PL-6728/004, érvényes: 2016. június 8.

Román nyelvi képzés (általános és szaknyelvi) – 990 órás, modulrendszerű – lajstromszáma: PL-8280, érvényes: 2017. július 17.

Az eredményes vezetés elmélete és gyakorlata – 240 óra – lajstromszáma: PL-7028, érvényes: 2016. augusztus 1.

Az eredményes szóbeli kommunikáció gyakorlata – 120 óra – lajstromszáma: PL-7023, érvényes: 2016. augusztus 1.

Informatikai kompetenciák fejlesztése -120 óra – lajstromszáma: PL-6985, érvényes: 2015. augusztus 1.

Informatikai alapismeretek - 90 óra – lajstromszáma: PL-7749, érvényes: 2016. február 13.

Ennek megfelelően a Dover Nyelvi Centrum ezen programok alapján folytatott képzése tárgyi adómentes.

 

Minősített és ajánlott nyelviskola (Q)

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének Minősítő Bizottsága tanúsítványa alapján a Dover Nyelvi Centrum a NYESZE ajánlott és minősített iskolája.

 

FVSZ tagság és minősítés

A Dover Nyelvi Centrum 1997 óta tagja a Felnőttvállalkozások Szövetségének. A Szövetség 3 évenként minősíti tagjait. A Dover Nyelvi Centrum minősítése: kiváló.

 

Nyelvvizsgáztatás

2001. január 1. óta a Dover Nyelvi Centrum az ITK ORIGO nyelvvizsgarendszer akkreditált nyelvvizsgahelye. A Dover tanárai közül tizenhatan rendelkeznek vizsgáztatói diplomával.

2002. szeptember 1. óta a Dover Nyelvi Centrum az EURO Nyelvvizsgarendszer vizsgahelyeként működik.

 

Minőségügyi rendszer

2002. decemberében a Dover Nyelvi Centrumnál a TÜV Ausztria-Magyarország auditorai lefolytatták az EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségi rendszer auditját.

A tanúsítvány jegyzékszáma: 20 100 20218

2005. decemberében és 2008. decemberében ismét auditálták a Dover Nyelvi Centrumot.

A tanúsítvány regisztrálási száma: 42 601 0544

Az ECM Irányítási Rendszerek Európai Tanúsítási Szolgálata tanúsítványa alapján a Dover Nyelvi Centrum rendelkezik EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségi rendszerrel.

A tanúsítási okirat száma: QMS-380/11

A Tanúsítvány érvényes: 2014. december 14-ig

 

Felnőttképzési szolgáltatások:

Előzetes tudásszintfelmérés – azonosító: 91

Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás – azonosító: 92

Munkaerőpiaci tréning – 23147/2010-5100

Álláskeresési tréning - 23147/2010-5100

 

További – kiegészítő – felnőttképzési tevékenységek

EU Ismeretek oktatása – azonosító: 890021

Környezettudatos életmód – azonosító: 890020

 

Minősített közigazgatási továbbképzési program

2010. december 20-án a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ a Dover Nyelvi Centrum továbbképzési programját a minősített közigazgatási továbbképzési programok nyilvántartásába felvette.

A továbbképzési program száma és elnevezése:

M05030447 – KER B1 szintre felkészítő angol nyelvi képzés

M05030448 – KER B2 szintre felkészítő angol nyelvi képzés

M05030449 – KER C1 szintre felkészítő angol nyelvi képzés

M03030460 – Kommunikációs készségfejlesztés a közigazgatásban

M02010461 – Közigazgatási vezetőképzés

A nyilvántartásba vétellel a program mind a központi állami költségvetési célelőirányzatból támogatott, mind a közigazgatási szervek által önállóan szervezett továbbképzésekhez felhasználható.

A Dover Nyelvi Centrum 12 oktatója felvételt nyert a köztisztviselők továbbképzésében, vezetőképzésében közreműködő oktatók névjegyzékébe.

NATO Kodifikáció

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság Kodifikációs Alosztálya, a NATO Kodifikációs Alosztály, a 0532V NCAGE Kódot utalta ki a Dover Nyelvi Centrumnak, a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség nyelvi képzőjének.

 

 

 

Dover Nyelvi Centrum | 1052 Budapest, Belváros, Bécsi utca 3. | 06 1 267 2626, 06 1 267 0606 | dover@dover.hu
További helyszínek: 1075 Budapest Király u. 9. | 1215 Budapest Csepel, Árpád u. 1. (Csepeli Munkásotthon)
Munkaügyi Központ Regisztrációs szám: 01-0268-04         Felnőttképzési engedély száma: E-000357/2014
sitemap | website by expattech