Az interneten is lehet tanulni
Rólunk Szolgáltatásaink Egyéb Információ
  
     
Kihelyezett CÉGES tanfolyamok

Business / szaknyelvi oktatás

Iskolánk számos cégnél oktat szaknyelvet (lásd Referenciák), ahol a tantermi órák (kontakt órák) megtartásán felül az alábbi többletszolgáltatásokat nyújtja:

- középfokú, illetve afeletti szinten – igény esetén - anyanyelvi tanárok biztosítása,
- üzleti, esetlegesen szaknyelvi tanfolyamok biztosítása,
- a tanárok módszertani felkészítése az adott cégnél elvégzendő feladatra,
- a tanárok folyamatos továbbképzése TKT (Teachers’ Knowledge Test) alapján,
- óralátogatások, a tanárok folyamatos ellenőrzése,
- 10 csoport feletti megbízás esetén tanfolyami koordinátor biztosítása a tanfolyamok teljes időszakára,
- térítésmentes átfogó írásbeli és szóbeli szintfelmérés,
- a hallgatók igényeinek felmérése személyes beszélgetések alapján,
- csoportok kialakítása tudásszint, időpont igények és más szempontok figyelembevételével,
- a tanfolyam megkezdése után jelentkezett hallgatók szintfelmérése és csoportba osztása,
- térítésmentes szintfelmérés a megbízó cég azon munkatársai számára, akik a tanfolyamokon nem vesznek részt (munkahelyi vezetőik kérésére),
- a csoportok fejlődésének és tudásszintjének folyamatos ellenőrzése, monitorozása rendszeres írásbeli és szóbeli részvizsgafeladatokon keresztül,
- írásbeli és szóbeli tanfolyamzáró vizsgák,
- teljeskörű kiértékelés a hallgatókról (progress reports) a tanfolyam végén,
- teljeskörű folyamatirányítás és minőség-ellenőrzés működtetése ISO szerint
-  helyettesítési rendszer működtetése a tanfolyam teljes időszakában,
- HEFOP, TÁMOP tanfolyamoknál szakszerű segítség az ESZA felé továbbítandó dokumentációk elkészítésében,
- kedvezményes hozzáférési lehetőség a 2009 tavaszán indult CLS (Combined Learning Setup) rendszerű DOVER ELEARNING programhoz.


Nyelvi képzés akkor minősül áfamentesnek, ha akkreditált program alapján folyik a képzés. Ellenkező esetben 25% ÁFA terheli.


Uniós pályázatoknál elengedhetetlen, hogy a képző akkreditált programmal rendelkezzen, és ennek az akkreditált programnak az alapján végezze a képzést.

A Dover Nyelvi Centrum FAT által elfogadott program-akkreditációja szerint:
"A képzési idő 200 óra, ahol az Fktv. 17.§ (1) értelmében a képzés időtartama az intenzitás és a képzett képességeinek valamint a megrendelő elsajátítandó kompetenciaszükségletének függvényében 50%-os, vagy indokolt esetben az Fktv. 10.§ (6) c. figyelembe vételével ennél is nagyobb arányban csökkenthető.
A képzési program a KER bármely szintjéhez kapcsolódva elkezdhető és elvégezhető; a program magasabb nyelvi szinten ismételhető".

Tehát a Dover Nyelvi Centrum minimum 60, maximum többszáz (akár 1000 órás) képzése is akkreditált képzésnek minősül, vagyis az összes fenti kedvezményre (áfamentesség, uniós pályázatok) jogosult.


Szerződésben vállalt kötelezettségeink:
1.A Dover Nyelvi Centrum a Megbízóval egyeztetett oktatási tematika alapján végzi az oktatási tevékenységet, és kötelezettséget vállal a megbízás szakszerű és pontos teljesítésére.
2.A Dover Nyelvi Centrum az órákról jelenléti ívet és haladási naplót vezet, melyet havonta Megbízónak átad.
3.A Dover Nyelvi Centrum – Megbízó kívánságára - meghatározott időszakonként záróvizsgát tart és hallgatónként haladási jellemzést ad Megbízónak.
4.A tanfolyam megkezdése elõtt a Dover Nyelvi Centrum ingyenes szintfelmérést végez, és kialakítja a tudásszint szerinti csoportokat, valamint meghatározza az egyes vizsgák eléréséhez szükséges óraszámokat.
5.A tanfolyam díjának kifizetése az óraigazolások szerint havonta utólag, számla ellenében történik.
6.A tanfolyami díj a tankönyvek árát nem tartalmazza, de azok beszerzéséhez a Dover Nyelvi Centrum minden segítséget megad.
7.A tanár megbetegedése esetén a Dover Nyelvi Centrum köteles helyettesről gondoskodni. A Dover Nyelvi Centrum az esetleges  tanárváltoztatás jogát fenntartja, de a változtatáshoz a Megbízó egyetértése, hozzájárulás szükséges.
8.Megbízott köteles Megbízónak a tanfolyammal kapcsolatos kifogását azonnal megvizsgálni és a szükséges intézkedést megtenni, az intézkedésről a Megbízót írásban értesíteni.
9.A nyelvóra 24 órával korábban mondható le, ellenkezõ esetben az óra megtartottnak tekintendõ. Egy 15 hetes időszak alatt a Dover Nyelvi Centrum az órák 10%-os lemondását tudja elfogadni.

Jelenleg kb. 120 vállalatnál oktatunk. Jelentősebb partnereink: 

Robert Bosch - 90 csoport

K&H Bank – 60 csoport

MÁV Zrt. – 40 csoport

MKB Bank – 40 csoport

Groupama Biztosító – 40 csoport

Raiffeisen Bank – 35 csoport

ERSTE Bank – 30 csoport

Docler Holding – 30 csoport

Heineken Sörgyárak – 30 csoport

Ringier Kiadó – 25 csoport

MÁV-Gépészet – 25 csoport

TV 2 - 20 csoport

Kühne&Nagel – 20 csoport

G4S Biztonsági Szolgálat – 20 csoport

Auchan Áruházak – 15 csoport

ALPIQ – 15 csoport

Novartis – 15 csoport

Citibank – 14 csoport

Penny Market – 12 csoport

PSZÁF – 10 csoport

Calzedonia – 10 csoport

Nemzeti Munkaügyi Központ – 10 csoport

Pfizer Hungary – 10 csoport

Trigránit – 10 csoport

Budapesti Erőmű – 10 csoport

Dover Nyelvi Centrum | 1052 Budapest, Belváros, Bécsi utca 3. | 06 1 267 2626, 06 1 267 0606 | dover@dover.hu
További helyszínek: 1075 Budapest Király u. 9. | 1215 Budapest Csepel, Árpád u. 1. (Csepeli Munkásotthon)
Munkaügyi Központ Regisztrációs szám: 01-0268-04         Felnőttképzési engedély száma: E-000357/2014
sitemap | website by expattech