Az interneten is lehet tanulni
Rólunk Szolgáltatásaink Egyéb Információ
  
     
A nyelvtanulásról egyszerűen

Magyarországon is, mint csaknem mindenütt a világon, a globalitás sokakat kényszerít más nyelv, vagy nyelvek használatára. A mezőgazdasági segédmunkás, az ápolónő, a taxis, a színész, az orvos, a tudományos kutató, stb., egyaránt tapasztalja, hogy nem elég csak magyarul tudni. Sokan közülük az alapvető megélhetés biztosításának reményében szedik sátorfájukat, és külföldön próbálnak vakszerencsét. Amíg el nem jutunk egy bizonyos nyelvtudási szintre, talán az élvezhető tudás szintjére, a nyelvtanulás legtöbbünk számára púp a hátunkra, de legalább is nagy nyűg.
A nyelvtudás nemcsak foglalkozásunkban lehet döntő fontosságú, hanem gondolkodásunk, látásmódunk, jellemünk nyitottságára, rugalmasságára, önbecsülésünkre is lényegesen visszahat.

Mi baj a nyelvtanulással?

A magyar anyanyelvűek általában kishitűek az idegen nyelv tanulásában. Azt hisszük, hogy más nemzeteknek ez egyszerűbben megy. Pedig egy egyszerű szemléletváltás teljesen új világot nyit ki. A nyelvtanulás nehézsége nem nemzeti, hanem az egyén alapállásának kérdése. Vannak egy-egy országra jellemző helyzetek, intézkedések, szokások, hagyományok, amelyek nehezíthetik, vagy könnyíthetik egy egész közösség, akár egy ország összlakosságának nyelvtanulását. Magyarországon a nyelvtanulás akadályozásának egyik ilyen példája a filmek szinkronizálása. Az idegen nyelvű műsorok majdnem 100 %-át szinkronizálják magyarra.
Ugyancsak gátló hatású példa, hogy Magyarországon nincs hagyománya a nyilvános megszólalásra való felkészítésnek. Ezért még anyanyelven is nehéz megszólalni. Ugyanakkor lemérhetően könnyebben nyílnak meg emberek magánéleti pontokon ha idegen nyelven beszélhetnek.

Nagy előnyt jelenthet a magyarok nyelvtanulásában az utóbbi időkig kiválóan megtanított nyelvtani ismeretek tudatos alkalmazása. Ezek az ismeretek egyszerű gondolkodással, esetleg tanári irányítással segítenek felismerni a magyar és az idegen nyelv közötti logikai átjárhatóságot, és a legtudatosabb nyelvtudást adhatják.
Ugyancsak előny, hogy jelentősen megnövekedtek az utazási lehetőségek, mert a kommunikáció szüksége megnyitja, működésbe hozza a szituációs képzeletet. A jól vezetett, konduktori empátiával feldolgozott szituációs gyakoroltatás (coaching) könnyíti és élménnyé teszi a nyelvtanulást.  

A magyarok nyelvgyakorlási gátlásait talán könnyebben feloldhatja az a nagyon érdekes tény, hogy a nemzetközi szókészletbe angol közvetítéssel bekerült, és világszerte használt kevés magyar eredetű szó egyike a  coaching, mely a kocsi szóból származik. Ebben az értelemben a coaching a gyakorlást, edzést, mint a tudáshoz, képességhez eljuttató szállító eszközt, kocsit jelenti. Ha másért nem, hát ezért nem szabad, hogy gátlásaink legyenek az idegen nyelvek szituációs gyakorlatai során.

Az eredményes nyelvtanulás alapja a nyitott agyi és lélektani állapotból elérhető koncentrációképesség megteremtése és előhívása a nyelvtanulást végző hallgatóban. A képzés csoportos tanulás esetén - még a hamarosan induló e-learning program esetében is -   személyközpontú. A nyelvi alapok tanításánál, de főleg a szakmai nyelv előadási és tárgyalási szintű elsajátíttatásához alkalmazzuk a média szakemberképzés és a színészvezetés eszközeit is.  A módszer nagyobb pszichológiai és szakmai hozzáértést és tehetséget igényel a tanártól, mint az általánosan csoportra szabott tanítás.

A tananyag gondos kiválasztása, a nyelvtan és a kommunikáció egyenrangú tanítása  megszűri a nyelvtanulásban ma gyakran jelentkező divatirányokat és módszereket abszolutizáló izmusokat.  A Dover Nyelvi Centrum a módszertani fogások önálló kidolgozása mellett nem zárkózik el a nemzetközileg bevált korszerű módszertani fogások alkalmazásától. A tanítás során alkalmazandó mesterségbeli titkokat, fogásokat az iskola tanárai egyéni megbeszélések és rendszeres műhelymunkák során sajátítják el a vezetőktől és egymástól. A Dover módszer átörökítését segíti, hogy az iskola tanárai közül sokan a Dover Nyelvi Centrum hallgatói voltak.
Dover Nyelvi Centrum | 1052 Budapest, Belváros, Bécsi utca 3. | 06 1 267 2626, 06 1 267 0606 | dover@dover.hu
További helyszínek: 1075 Budapest Király u. 9. | 1215 Budapest Csepel, Árpád u. 1. (Csepeli Munkásotthon)
Munkaügyi Központ Regisztrációs szám: 01-0268-04         Felnőttképzési engedély száma: E-000357/2014
sitemap | website by expattech